Despre IFS

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei este instituţia publică ştiinţifică principală din republică în domeniul fiziologiei, sanocreatologiei şi biomedicinei. Este fondată la 6 noiembrie 1998 în baza Institutului de Fiziologie al AŞM.

- Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie

La data de 6 noiembrie 2018, orele 15:00, în sala de ședințe (352, etajul III, str. Academiei, 1) va avea loc Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie, în cadrul căreia vor fi susținute proiectele manageriale de către candidații la funcția de director:

  1. Ciochină Valentina, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător;
  2. Mereuță Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar.

- AVIZ: 13.12.2017 - Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 165.01 – fiziologia omului şi animalelor

Miercuri, 13 decembrie 2017, ora 14:00, pe adresa str. Academiei 1, sala 352, în şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc examinarea tezei de doctor în biologie la specialitatea 165.01 – fiziologia omului şi animalelor a competitorului  POLEACOVA LILIA, cu tema:
 

- Concurs funtii vacante

Institutul de Fiziologie anunta concurs pentru suplinirea functiilor vacante
vezi aici

AVIZ

Vineri, 8 iulie 2016, ora 14 00 pe adresa str. Academiei, 1, sala 352, în şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc examinarea tezei de doctor habilitat în medicină la specialitatea 321.01 – Boli interne dr.șt.med., conf.cerc.
LUPAȘCO IULIANNA, cu tema:
 
„HEPATITELE CRONICE VIRALE B ȘI C LA ADULȚI (FACTORII DE RISC,

Aviz

Vineri, 16 iunie 2016, ora 14 00 pe adresa str. Academiei, 1, sala 352, în şedinţa Seminarului ştiinţific de
profil din cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc
examinarea tezei de doctor habilitat în medicină la specialitatea 322.01 – Pediatrie și Neonatologie a dr.șt.m.,
conf.univ. VOLOC ALEXANDRU, cu tema:

Pagini

Subscribe to Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie RSS